Stress en burn-out door Pieter de Koning en Marcus vd Roovaart.

Burn-out welvaartsziekte nummer 1?
Een eigenzinnige aanpak voor herstel bij burn-out op de drie samenhangende systemen: Mentaal, fysiek en emotioneel.

[masterslider id=”13″]

Pieter en Marcus pleiten voor een paradigma-shift in het denken over burn-out.
Burn-out is geen ziekte.
Een burn-out is te zien als en reset van onze 3 systemen en daarmee het beschermen tegen ‘oververhitting en stuk gaan’.
Onze systemen zijn zo ingenieus dat ze bij overbelasting een buffer gebruiken/aanspreken.
Bij voldoende ontspanning worden de buffers geleegd (reële gedachtes, bewegen, verhaal kwijt kunnen).
Bij onvoldoende ontspanning en zorg voor de 3 systemen schuiven we langzaam op naar het resetpunt.
Dit lijkt lang goed te gaan.
Totdat het resetpunt, het moment van de burn-out, is bereikt.
Dan is het over en uit en schakelen de systemen terug naar het laagste energieniveau.
De eerste zorg is dan het ‘ontgiften’ door curatief onderhoud.
Na dit eerste herstel is aandacht voor preventie wenselijk, noodzakelijk om herhaling te voorkomen.
Met zelfreflectie, gerichte en eerlijke feedback kan de burn-out gebruikt worden als start van een transformatieproces.
Een transformatieproces van een systeem dat uit balans geraakt is.
Een proces om het zelfherstellend vermogen in ere te herstellen:
‘Stop doing the wrong thing, the right thing will do it self.’

Burn-out is een ingrijpende fysieke, psychische én emotionele ontregeling waarin ook jij terecht kan komen.
De stress kan in een aantal jaren zo hoog oplopen, dat het lichaam opgebrand raakt.
Burn-out bestaat uit een hele reeks van symptomen, die niet altijd als zodanig herkend worden.
Het is daarom belangrijk dat iemand inzicht krijgt in wat er precies aan de hand is.

Een miljoen Nederlanders zit in de gevarenzone.
Mensen met een burn-out blijven steeds langer thuis en de kosten lopen op.
Dit heeft zowel grote financiële als psychosociale gevolgen voor mens én maatschappij.

Delen van kennis en ervaringen
Meer dan dertig jaar ervaring in het begeleiden van zowel individuele – als groepsprocessen, heeft Pieter en Marcus geleerd dat een route naar herstel op alle niveaus essentieel is.
Met kennis van zaken en een rijke levenservaring, werken zij naadloos samen, vanuit hun hart en met gevoel voor humor.

Marcus en Pieter verzorgen programma’s met een eigenzinnige aanpak bij burn-out.

Wie is M e n s t o t M e n s?
Pieter de Koning en Marcus van den Roovaart hebben samen met een groep professionals met wie zij al jaren kennis en ervaringen delen, een grondige aanpak voor een fundamentele verandering bij herstel van burn-out ontwikkeld.
Marcus van den Roovaart is gespecialiseerd in stress & burn-out klachten en voert als registerpsycholoog A&O NIP sinds 10 jaar zijn psychologische praktijk s p a r k te Harderwijk. Daarnaast heeft hij ruim 30 jaar ervaring in het geven van onder andere trainingen in communicatie en gedragsverandering.
Pieter de Koning is als therapeut gespecialiseerd in Brainspotting en Psychodrama. Hij heeft sinds 2011 zijn eigen praktijk in Utrecht. Eerder werkte hij twintig jaar met volwassenen en jeugd in de (forensische) psychiatrie en enkele jaren als psycholoog in de re-integratie branche.

Artikel Ëen eigenzinnige aanpak bij burn-out.”