Ed Baas en Marleen Doodeman. Analytical Competence Tool.

Met 25 deelnemers verzorgde Ed Baas en Marleen Doodeman een boeiende en afwisselende presentatie.

De visie van Ed Baas is dat de mens meer is dan zijn gedrag en daarom geen Resource is maar een Being, een mens met alle mogelijkheden in zichzelf. Deze te ontsluiten en toepasbaar te maken in privé en werk is zijn belangrijkste doelstelling. Daartoe heeft hij veel energie gestoken in, en onderzoek gedaan naar, innerlijk processen en de wijze waarop wij ons aanpassen aan de omgeving. Het meetinstrument ACT® is daarvan het resultaat waardoor deze aanpassing zichtbaar gemaakt kan worden. Dit heeft grote betekenis voor persoonlijke ontwikkeling, psychisch welbevinden en ook voor meer inzicht in ziekteverzuim en burn-out.

ACT staat voor Analytical Competence Tool en geeft zicht en inzicht op individueel en team functioneren.

[masterslider id=”8″]

Met ACT is het mogelijk om op een objectieve manier op het niveau van innerlijke drijfveren uitspraken te doen over iemands gedrag & team patronen. Hierdoor kan er gewerkt worden aan persoonlijke- en teamontwikkeling. ACT geeft een gefundeerd inzicht in de kwaliteiten, te behalen resultaten en mogelijkheden tot groei. Het geeft zicht en inzicht op hoe de medeweker/ het team zijn taken uitvoert, samenwerkt, beslissingen neemt en op conflictsituaties.

Ons handelen in een organisatie is niet louter gebaseerd op zichtbare aspecten, maar wordt voor het grootste deel bepaald door onze onbewuste aansturing.

ACT is een slimme, innovatieve methodiek die het mogelijk maakt om in korte tijd het effect van natuurlijke en aangeleerde competenties te meten. Dit doen meerdere instrumenten. Echter het revolutionaire verschil is dat ACT© een combinatie maakt tussen afbeeldingen(associatie) en cognitie, waardoor persoonlijke drijfveren (vanuit het onderbewuste) meetbaar worden.
Hierdoor is geen invloed van sociale wenselijkheid en beïnvloeding tijdens de meting. ACT werkt op het onderbewuste, gebaseerd op het gedachtegoed van Jung.

ACT kan een potentiële kiem voor conflicten, ziekteverzuim, aangepast gedrag bij stress en druk onderkennen, waardoor organisaties met meer efficiëntie hun medewerkers individueel en in teamverband kunnen inzetten. Er is een grote kans op een burn-out als je veel werkt vanuit jouw aangeleerde kwaliteiten.Die kosten relatief veel meer energie.  Des te ouder je wordt des te meer dit gaat meespelen.

Het programma wordt deze avond verzorgd door Ed Baas samen met Marleen Doodeman,

Over Ed Baas:

Ed Baas onderzoekt en publiceert over onbewuste processen in mens en organisatie en combineert daarmee zijn twee opleidingsgebieden Analytische psychologie en Verandermanagement tot het gebied van belevingspsychologie. Hij is verbonden aan het Centrum voor Belevingspsychologie (CvBp) te Den Haag waar hij onderzoek doet naar aansturingsmechanismen voor het menselijk gedrag en dit vertaalt naar de praktijk via lezingen, workshops, begeleiding van individu, team en organisatie, (wetenschappelijke) publicaties en psychometrische instrumenten waaronder ACT®.

Zijn meest recente boek gaat over Human Being Management. Human Being Management (HBM) is de nieuwe managementfilosofie die oog heeft voor heel de mens. Voor gedrag dat zichtbaar is in bewuste handelingen, maar wordt aangestuurd door onbewuste, onzichtbare drijfveren. HBM_Boek_3D_Final_Vrij

Aan de twee bekende hoekstenen Structuur en Cultuur, waarmee organisaties zijn opgebouwd, voegt HBM een derde toe: de Natuur. Deze derde hoeksteen staat voor de onbewuste kanten van mens en organisatie, waardoor verborgen talenten van medewerkers zichtbaar kunnen worden.

Aandacht voor de Natuur verandert een bevel in commitment, maakt van oplossingen criteria en doet autoritaire macht uitgroeien tot strategische kracht. De tijd is rijp voor HBM, voor gelukkige mensen in succesvolle organisaties.

Andere publicaties die op zijn naam staan, zijn:

Ed Baas studeerde Analytische psychologie in Nijmegen en de opleiding veranderkunde aan de VU te Amsterdam. Hij is 63 jaar en heeft twee kinderen.

Marleen Doodeman:
Al meer dan 20 jaar is Marleen actief als trainer/ coach. Waarvan 10 jaar met veel plezier voor haar bedrijf ‘Momotion‘, werkende vanuit het gedachtegoed HBM [Human Being Management]. Deze vernieuwende managementfilosofie heeft oog voor heel de mens wat impact heeft op geheel de organisatie.

Haar passie is om bij mensen en organisaties het beste uit zichzelf te halen. Zij versterkt mensen en teams in het verkrijgen van inzichten op persoonlijke- en arbeidssituaties, zodat ze hun gewenste veranderingen kunnen inzetten.