Claes-Berend van der Kolk. Systemisch werken in organisaties.

Elke nieuwe groep kent een nieuwe start, een nieuw begin een nieuwe geboorte.
Claes Berend vierde deze geboorte door de deelnemers hun gezin van herkomst te laten delen.
Het delen draagt bij om elkaar weer anders te ontmoeten, weer meer als mens zoals we werkelijk zijn.

Enkele citaten van Claes Berend bij de opstellingen:
– De essentie zit in de eerste zin (regel uit de communicatieleer).
– Alleen wanneer er zeggenschap aanwezig is, kan een opstelling gedaan worden.
– Laat de opstelling het werk doen. Laat je niet verleiden tot nabeschouwingen.
– Representanten hebben altijd gelijk. Beperken tot het delen van de waarnemingen.
– Als het bij de vraagsteller emoties oproept, raakt het de realiteit. Deze emotie hoeft dan niet verder uitgewerkt te worden. Het doel is inzicht in het systeem, het helpen van diegenen die tegen een blokkade zijn opgelopen, blijf je daarop richten.

Opstellingsvraag Eric:”Ik heb een nieuwe klant gesproken en heb zoveel gehoord dat ik een opstellingsvraag heb over die organisatie, kan dat?” Claes Berend bracht in een opstelling deze vraag terug tot de relatie tussen de klant en mij als coach. Door de opstelling had ik in 2 minuten helder wat ik vervolgens richting de klant te doen had.

Het verkennen van het systemische krachtenveld.
Dit is een eenvoudige methodiek om te zien waar de meeste winst te halen is en waar die uit zou bestaan.

Methodiek
Bij opstellingen staan mensen als plaatsvervanger voor bijvoorbeeld afdelingen, klanten en teamgenoten in de ruimte. Dan wordt het relationele, praktische en emotionele krachtenveld in kaart gebracht en worden onverwachte mogelijkheden of oplossingen zichtbaar. De methode is intuïtief en kan confronterend zijn. Het gaat vaak om grote belangen en menselijke tekortkomingen. Discrete, vertrouwenwekkende en zorgvuldige begeleiding zijn van groot belang.

Opstellingen werken heel goed als intervisie-methode om elkaars werkgebieden te verkennen en als advies instrument. Opstellingen worden ook ingezet om elkaars werkissues te onderzoeken zonder dat eerst heel veel tijd en inspanning nodig is om alles te begrijpen en om externe stakeholders-krachtenvelden in beeld te krijgen. Ook voor maatschappelijke vraagstukken zijn opstellingen een rijk en inzicht gevend instrument.

Claes-Berend van der Kolkgaat voor professionaliteit, zorgvuldigheid, maar ook voor doortastend werken om echt de onderste steen boven te krijgen. Hij organiseert en verzorgt met liefde bijzondere leiderschaps- en cultuurveranderingstrajecten. Bij een iets uitgebreidere aanpak zijn opstellingen ingebed in een kort traject waarin de huidige situatie van de groep of organisatie en wat er nodig is echt erkenning krijgt. De kansen op adressering van de belangrijkste vraagstukken plus de kansen dat het ook echt effectief leidt tot implementatie van veranderingen worden geoptimaliseerd.